Ansøg om indmeldelse i foreningen

Tingstedets Sportsskytteforening er en forening med tilknytning til en af forsvaret organisationer.


Vi optager medlemmer der er tjenestegørende, tidligere tjenestegørende, rådighedspersonel med deres familie (ægtefælle, børn, forældre)


Optagelsen skal ske skriftligt med angivelse af fulde navn, folkeregisteradresse, e-mail adresse, telefonnummer, CPR-nummer, Informationer kontrolleres ved hjælp af legitimation