OM OS


En unik sportsskytte klub

Skytteforeningens navn er: “TINGSTEDETS” sportsskytteforening” og er stiftet den 23. august 2019. Foreningen har hjemsted på Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sjælland, Odsherred kommune.

Foreningen er medlem af Søværnets Idrætsforening (SIF), Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Dansk Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

Foreningens formål er at dyrke skydning som sport ved regelmæssige arrangementer som foreningen selv planlægger, samt at deltage i andre foreningers arrangerede skydekonkurrencer, der kan virke for skydesportens fremme.

- Bestyrelsen foranlediger i årets løb et antal skydekonkurrencer i de discipliner, foreningen normalt deltager i.

- Andre godkendte skydninger vil blive afholdt såfremt der er behov eller interesse herfor.

- Foreningens medlemmer kan deltage i tilsluttede foreninger/forbund/unioners arrangerede konkurrencer under disses til enhver tid gældende bestemmelser herfor.

Optagelsen skal ske skriftligt med angivelse af fulde navn, folkeregisteradresse, e-mail adresse, telefonnummer, CPR-nummer, Informationer kontrolleres ved hjælp af legitimation